คณะนิติศาสตร์ มรส. เดินหน้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 14

คณะนิติศาสตร์ มรส. เดินหน้าประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 (ปริญญาตรีนิติศาสตร์ ใบที่ 2)
       เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป บุคลากรสายสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เข้าพบ พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ และ พ.ต.อ. วิโรจน์ บำรุง กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้