ป่าของพ่อ

นิติศาสตร์ ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ ป่าของพ่อ ”เพิ่มโอโซนให้มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “ ป่าของพ่อ ” ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ป่าของพ่อ

เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ ป่าของพ่อ ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ “ป่าของพ่อ”

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมใจปลูกต้นไม้ ในโครงการ “ป่าของพ่อ” ร่วมปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ณ บริเวณสวนป่าครุธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โพสต์โดย Law.SRU เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2019
ป่าของพ่อ

ดูรูปกิจกรรมทาง facebook