วิชาการ

คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด ทาง facebook live พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง วิชาการ ระหว่าง สำนักงานศาลปกครองContinue Reading