กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน-2-2558

á¨é§¡Ó˹´¡ÒêÓÃÐà§Ô¹¤èÒŧ·ÐàºÕ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒÀÒ¤»¡µÔ áÅÐÀÒ¤¡È.º·. »ÃШӻաÒÃÈÖ¡ÉÒ 2/2558
เทพพร ฉิมพิมล

แจ้งกำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน นักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บท. ประจำปีการศึกษา 2/2558 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน วันที่ 29 ก.พ. 2559 ผ่านทางธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงไทย และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven)