ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

อนุมัติผลรอบ ครั้งที่ 3 : วันที่ 15 มีนาคม 2559
ปีการศึกษา 2559
มารับเอกสารได้ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559  เป็นต้นไป
สำหรับคนที่ยังไม่มารับทรานสคริปเท่านั้น คนที่รับแล้วไม่ต้องมาติดต่อ
ให้นำรูปถ่ายชุดครุย 1 นิ้ว 1 รูป 2 นิ้ว 1 รูป ติดมาด้วยทุกคนครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม http://regis1.sru.ac.th/congratulation/2559/15mn59/