วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560

วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมโครงการ
วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2560
วันที่ 18 เมษายน 2560
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยกิจกรรมมีดังนี้

ภาคเช้า


07.30 – 08.30 น. ตักบาตรอาหารแห้ง
10.00 – 11.00 น. ประธานในพิธีสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดย…ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมทรง นุ่มนวล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์
– ถวายเครื่องไทยธรรม
11.00 – 12.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

ภาคบ่าย

13.00 – 16.00 น. กิจกรรมกลุ่มจิตอาสาพัฒนา
– พัฒนาวัดภูธรอุทิศสิทธาราม
– พัฒนาและกำจัดวัชพืชโคนต้นไม้บริเวณบึงขุนทะเล (กิจกรรมต่อเนื่องโครงการ 9 ความดีทำดีเพื่อพ่อ)
13.00 – 18.30 น. จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่