3 ปรากฏการณ์ที่ดีและงดงามชาวนิติศาสตร์

3 ปรากฏการณ์ที่ดีและงดงามชาวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนำบุคคลากรเข้าร่วมพีธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  กล่าวคำสดุดี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร และเข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
3 ปรากฏการณ์ที่ดีและงดงามชาวนิติศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 น.นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคลากรร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และพร้อมใจกันตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 65 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณถนนหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
3 ปรากฏการณ์ที่ดีและงดงามชาวนิติศาสตร์

เวลา 09.00 น.ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นพสกนิกรที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ หน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

3 ปรากฏการณ์ที่ดีและงดงามชาวนิติศาสตร์
เวลา 09.30 น. นายนนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติอยู่ในศีลธรรม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 3 ปรากฏการณ์ที่ดีและงดงามชาวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม