ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน รุ่นที่ 1