มรภ.สุราษฎร์ธานีร่วมเครือข่าย 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ขับเคลื่อน Big Project สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

สิทธิมนุษยชนให้เยาวชน

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรราชธานี ม.นอร์ท เชียงใหม่, ม.กรุงเทพ และ มรภ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจ เคารพสิทธิ ให้นักเรียน 20 โรงเรียนในปักษ์ใต้ ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2562 ณ ระเบียงทรายรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียน ที่เข้ามาอบรมในครั้งนี้จำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนพระแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนชัยบุรี โรงเรียนเวียงสระ โรงเรียนกาญจนาภิเษก โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร โรงเรียนมัทยมบ้านทำเนียบ โรงเรียนท่าอุแท โรงเรียนเคียนซา โรงเรียนอบจ.3(บ้านนา) โรงเรียนบ้านนาสาร โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม และโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม   สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และการเคารพสิทธิผู้อื่นและนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดขยายผลในโรงเรียนของตน

ดร.กฤษณะ ทองแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมจับมือเยาวชนก้าวเดินไปในศตวรรษที่ 21 และกล่าวชื่นชมทีมวิทยากรตัวคูณ ว่า ทีมที่ดีคือทีมที่มีวิถีชีวิตเดียวกัน ทีมงาน มรส.

อาจารย์ขวัญยา บุญเชิด ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า เหนื่อยมานานกว่าภาพเบื้องหน้าจะสวยขนาดนี้ เบื้องหลังมีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และคราบน้ำตา โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ภาคใต้ ขอบคุณคณบดี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ทุกคำแนะนำ คำปรึกษา การช่วยเหลือ ขอบคุณผู้ร่วมอุดมการณ์ อาจารย์กฤษณะ คณะครุศาสตร์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยเครือข่าย สำหรับคำแนะนำและกำลังใจที่ดีเสมอมาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกัน ขอบคุณวิทยากรบรรยายทุกหัวข้อทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งกิจกรรม Walk Rally ที่สำคัญที่ขาดไปไม่ได้ คือ วิทยากรตัวคูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ที่ทุ่มเทกำลังแรงกาย ทำงานกันอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาดตกบกพร่อง ช่วยทำทุกอย่างจนงานออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด และขอบคุณคุณครูและนักเรียนทั้ง 20 โรงเรียนที่มาร่วมกิจกรรมและเต็มที่กับทุกกิจกรรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ดูวีดีโอเพิ่มเติม