นิติศาสตร์ มรส.ออกบูทให้ความรู้ด้านกฎหมาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

นิติศาสตร์ มรส.ออกบูทให้ความรู้ด้านกฎหมาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในงานมีการออกบูธของสาขาวิชา หน่วยงานราชการและเอกชนทั้งภายนอกและภายในมากกว่า 50 บูธ
นิติศาสตร์ มรส.ออกบูทให้ความรู้ด้านกฎหมาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560
ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมมือกันจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่มีความหลากหลาย มีสีสัน เป็นแนวทางการประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ที่จะฝึกกระบวนการคิดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เป็นวิธีการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อกระตุ้นความสนใจและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของประเทศชาติ
นิติศาสตร์ มรส.ออกบูทให้ความรู้ด้านกฎหมาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560
ด้าน ผศ.สุรินทร์ สมณะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่าในปีนี้ทางคณะได้พลิกรูปแบบการจัดงาน ให้มีความน่าสนใจตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมทั้ง 3 วันจะมีไม่ซ้ำกัน อาทิบรรยายพิเศษ เรื่อง คนไทยรุ่นใหม่ ต้อง Like วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ นิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก แสดงผลงานอาจารย์ นักศึกษา ซึ่งปีนี้การจัดงานจะเน้นการโชว์ผลงานนักศึกษาตามนโยบายของผู้บริหารที่จะผลักดันให้แต่ละสาขามีจุดเด่นเป็นของตนเอง
นิติศาสตร์ มรส.ออกบูทให้ความรู้ด้านกฎหมาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 นิติศาสตร์ มรส.ออกบูทให้ความรู้ด้านกฎหมาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 นิติศาสตร์ มรส.ออกบูทให้ความรู้ด้านกฎหมาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560

ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560