เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

หลักสูตรประกาศนียบัตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
คณะนิติศาสตร์ มรส. เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถสมัครทางออนไลน์หรือสมัครโดยตรงได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทร 082-9939385