บริการวิชาการ

บริการวิชาการ คณะนิติศาสContinue Reading

ช่วยคนลำบาก

ช่วยคนลำบาก คณะนิติศาสContinue Reading

ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า

ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า รู้ยัง ! หContinue Reading

หนังตะลุงกฎหมาย

หนังตะลุงกฎหมาย ฝ่ายบริการContinue Reading

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสContinue Reading

โรงเรียนพลเมือง

โรงเรียนพลเมือง คณะนิติศาสContinue Reading

นิติศาสตร์ มรส.จับมือสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน

นิติศาสตร์ มรส.จับมือสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชน        คณะContinue Reading

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

นิติศาสตร์ มรส.จัดโครงการเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะนิติศาสContinue Reading

ฝ่ายบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ วันที่ 30 Continue Reading