15 ผู้นำเชียร์ แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

15 ผู้นำเชียร์ แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดการแข่งขันราชพฤกษ์เกมส์ ขึ้นในทุกๆปี เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อีกทั้งได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด ซึ่งในการแข่งขันนั้นสิ่งหนึ่งที่สร้างสีสันให้กับเกมส์กีฬาได้เป็นอย่างดี คือ

เชียร์ลีดเดอร์ (Cheerleader) หรือ ผู้นำเชียร์

15 ผู้นำเชียร์ แห่งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคือ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำฝูงชนให้มีความฮึกเหิม โห่ร้อง ตะโกน ร้องเพลง ให้กำลังใจ เชียร์นักกีฬาที่กำลังทำการแข่งขัน เพื่อให้นักกีฬามีกำลังใจสู้ในการแข่งขัน โดยเน้นการให้จังหวะ รหัส สัญญาณ ให้กองเชียร์ร้องเพลง พร้อมเพรียง เสียงดัง และเกิดความสนุกสนานในการชมการแข่งขัน

โดยในทุกๆปีทางคณะนิติศาสตร์ได้ทำการคัดเลือกผู้นำเชียร์จากนักศึกษาทั้งหมดภายในคณะ และปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่นักศึกษาได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งนักศึกษาที่ได้ผ่านการคัดเลือกนั้น มีดังต่อไปนี้

1)นางสาวกมลรัตน์โชติช่วง(ปิ่น) ปี4

2)นางสาวอาทิตยา จันจิตภิรมย์(เมย์)ปี4

3)นางสาวกัญญาภัค พิจิตรรัตน์(ฟิมล์)ปี3

4)นางสาวรุ่งนภา คงนคร(ตาตาร์)ปี2

5)สุพัชชา เงยเจริญ(โรส)ปี2

6)นางสาวจันทิมา เทพสง ( เปิ้ล ) ปี1

7)นายอัครพล ชูแก้ว(เต้ย)ปี3

8 )นายสรณ์สิริ คำประเสริฐ(ตั้ม)ปี3

9)นายศตวรรษ สะยุคงทน(นิค) ปี3

10)ศรันยู เพชรจันทร์(เจมส์)ปี1

11)นายสานิต ทับแทน (ปาน)ปี1

12)นาย ทิฆัมพร โสดา (บิ๊ก)ปี1

13)นาย ธนวัฒน์ ทองผึ้ง (เต้ย)ปี1

14)นาย นครินทร์ หาญสุวรรณ (ซีเบส). ปี1

15)นายวีรวัฒน์ เศวตกรต(กอล์ฟ)ปี1
ราชพฤกษ์เกมส์ ราชพฤกษ์เกมส์