ขยายเวลาการรับสมัครนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิตรุ่นที่ 10 ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ จัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีผู้สมัคร ๒๙ คน จากแผนรับ ๔๕ คน นั้น แต่ยังมีผู้ให้ความสนใจและประสงค์ขอสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก คณะนิติศาสตร์ จึงขยายเวลาการรับสมัครจนถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีรายละเอียด ดังนี้

[pdf-embedder url=”https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/EXlaw07062561.pdf”] ดาวน์โหลดเอกสาร  https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/06/EXlaw07062561.pdf