นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะโดยรอบมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัยที่จัดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯของปวงชนชาวไทย รวมทั้งได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยให้มีความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นทั้งต่อชุมชนและประชาชนโดยทั่วไป
นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา