คณะนิติศาสตร์ มรส. เป็นเจ้าภาพร่วม บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

คณะนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

 คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพร่วม ในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ภาพบรรยากาศ

คณะนิติศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ