นิติศาสตร์ มรส.ชวนบัณฑิตเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรส.ชวนบัณฑิตเรียนต่อปริญญาด้านกฎหมาย

นิติศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี ชวนบัณฑิตทุกสาขาเรียนต่อปริญญาใบที่สอง รับนักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จปริญญาตรีมาแล้วทุกสาขาเพื่อเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีใบที่สอง ในหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒินิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ต้องทำงาน
ผศ.นนทชัย กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษานิติศาสตร์สำหรับผู้ต้องการปริญญาใบที่สองมาเป็นรุ่นที่ 10 แล้ว ได้รับการรับรองทั้งจากสำนักงาน ก.พ.คณะกรรมการอำนวยการอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความอย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีทุกปี เพราะศาสตร์ด้านกฎหมายสามารถใช้ต่อยอดในงานได้แทบทุกประเภท นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้มีความหลากหลาย ทั้งนักธุรกิจ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน ไปจนถึงเกษตรกร ฯลฯ เพราะเมื่อเรารู้กฎหมายก็ไม่มีใครมาเอาเปรียบหรือใช้ประโยชน์จากความไม่รู้กฎหมายของเราได้ เราเองก็ได้ใช้ความเป็นนักกฎหมายไปช่วยเหลือสังคมหรือคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบได้ คนที่รู้กฎหมายนั้นเป็นกลุ่มคนที่มีผลอย่างสูงต่อการพัฒนาบ้านเมืองและการผดุงความยุติธรรมในสังคม” คณบดีกล่าว

ทั้งนี้ มรส.ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ 31 พฤษภาคม 2561 รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ไม่มีค่าสมัคร   หลักฐานในการสมัคร ได้แก่
1.ใบสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
2.รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดสูทหรือชุดเครื่องแบบ ขนาด 1นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน6เดือน) พร้อมเขียนชื่อไว้หลังรูป
3.หลักฐานการสำเร็จการศึกษา – สำเนาใบรับรองสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร จำนวน2ฉบับ – ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)จำนวน2ฉบับ
4.สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน2ฉบับ และ
5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน2ฉบับ
6.สำเนาเปลี่ยนชื่อ–สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ–สกุล) จำนวน 2 ฉบับ
[pdf-embedder url=”https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/lawdegree10.pdf”]

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ โทร.077-913378 , 081-2707772หรือที่เว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์https://law2.sru.ac.th