รำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

ต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ มรส.จัดงานรำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ โดยจัดงานรำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ณ บริเวณหน้าอาคารคณะนิติศาสตร์
รำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ รำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์รำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ รำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระองค์ทรงเป็นผู้บุกเบิกวงการกฎหมายไทยให้พัฒนาก้าวหน้าเยี่ยงนานาอารยะประเทศ เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงจนเป็นที่ยอมรับว่า “ทรงเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทย” บรรดานักกฎหมายไทยต่างก็พร้อมใจกันเทิดพระเกียรติและน้อมรําลึกถึงพระเกียรติคุณแห่งคุณงามความดีอันเปี่ยมล้นของพระองค์ท่าน อีกทั้งเป็นการสร้างความผูกพันและต้อนรับนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ โดยจัดงานรำลึกสืบสานฝากตัวกับพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะพระรูปของพระองค์ กล่าวคำปฏิญาณตน และการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีของคณะนิติศาสตร์สืบต่อไป
[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”law26062561″ cs_gal_pagination=”On”]

ดูภาพกิจกรรม