ลมกรดนักกฎหมายคว้าชัย 4x100 เมตร ชาย “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13”

ลมกรดนักกฎหมายคว้าชัย 4×100 เมตร ชาย “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13”

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 าจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึง1 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

   การแข่งขันกรีฑา 4×100 เมตร ชาย ประเภทบุคลากร ลมกรดนักกฎหมาย สามารถคว้าเหรียญทอง มาครองได้เป็นผลสำเร็จ สร้างความภูมิใจให้แก่ชาวคณะนิติศาสตร์เป็นอย่างมาก
ลมกรดนักกฎหมายคว้าชัย 4x100 เมตร ชาย “ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 13”

บรรยากาศการแข่งขัน