ถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71

ถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71

รับสมัครผู้สนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71 ปีการศึกษา 2561

เริ่มบรรยายวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

กลุ่มวิชากฎหมายอาญา สอบวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สอบวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561
ถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71

สถานที่บรรยาย และสถานที่รับสมัคร   ห้อง LAW203  ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.ภาพถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.ค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ โทร.08 1459 3926  ชั้น 2 (ห้องสมุด)คณะนิติศาสตร์

หรือที่ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ 077 913 378

ประกาศ

ngodbanyai

ตารางสอน

tarangson_1_71_pakkam

ปฎิทนการศึกษา

patitinkansuksa71