ถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71

ถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71

รับสมัครผู้สนใจเข้าฟังการถ่ายทอดสดคำบรรยายภาคค่ำจากเนติบัณฑิตยสภา ภาค 1 สมัย 71 ปีการศึกษา 2561

เริ่มบรรยายวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561

กลุ่มวิชากฎหมายอาญา สอบวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

กลุ่มวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สอบวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561

สถานที่บรรยาย และสถานที่รับสมัคร   ห้อง LAW203  ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2.ภาพถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.ค่าสมัคร จำนวน 1,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ โทร.08 1459 3926  ชั้น 2 (ห้องสมุด)คณะนิติศาสตร์

หรือที่ห้องสำนักงานคณะนิติศาสตร์ 077 913 378

ประกาศ

[pdf-embedder url=”https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/ngodbanyai.pdf”]

ตารางสอน

[pdf-embedder url=”https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/tarangson_1_71_pakkam.pdf”]

ปฎิทนการศึกษา

[pdf-embedder url=”https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/patitinkansuksa71.pdf”]