นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี
รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 85 รูป ณ บริเวณหน้าหอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี
และในช่วงสายวันเดียวกัน ได้ร่วมกันลงนามถวายพระพร พร้อมจุดเทียนสีขาวแสดงพลังความจงรักภักดี ในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณีกิจมาอย่างยาวนานเพื่อปวงชนชาวไทย
นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดีนิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี นิติศาสตร์ มรส.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมแสดงความจงรักภักดี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม