มรส. MOU สภาทนายความ เดินหน้าผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ตอบโจทย์ท้องถิ่น

มรส. MOU สภาทนายความ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จับมือสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในโครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอเเรง และที่ปรึกษากฎหมายของเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความยินดียิ่งที่ได้ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัย โดยคณะนิติศาสตร์ กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีพันธกิจที่สำคัญในด้านการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ที่มุ่งผลิบัณฑิตทางด้านกฎหมายซึ่งมีความจำเป็นในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ดีเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อนพันธกิจได้มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรทางด้านวิชาชีพ ส่วนพันธกิจในด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างงานวิจัยด้านกฎหมายเพื่อตอบโจทย์การรเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจบัน และอีกพันธกิจที่สำคัญคือด้านการบริการวิชาการ โดยการนำความรู้ทางกฎหมายไปถ่ายทอดและให้คำปรึกษาในชุมชนท้องถิ่น ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทุกด้าน และพร้อมที่จะสนับสนุนงานของสภาทนายความอย่างจริงจัง ด้าน ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ กล่าวขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ มียินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมทำงานกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในระดับภาคและประเทศ อย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เป็นองค์กรผลิตวิชาชีพมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงสายอาชีพทนายความ ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ นักศึกษา ทนายความในภาค 8 อย่างแท้จริง และยินดีที่จะร่วมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในทุกด้าน เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว อดิสรณ์ เนาวโคอักษร ภาพ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี