นิติศาสตร์ มรส.ส่งนักศึกษาแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ระดับภูมิภาค

ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ศุภัทรชญา วีระกูล อาจารย์วราภรณ์ ปิ่นแก้ว อาจารย์อภิรดี กิตติสิทโธ และอาจารย์อภิชาติ โกศล พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2561 ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คณะนิติศาสตร์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2 ทีม ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานทีม 2 ซึ่งนำทีมโดยนางสาวประภาศิริ ศรีวิสุทธิ์ นางสาวมารศรี แก้วลีเล็ด และนายเมธา มะหมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำ 2561 ระดับประเทศ ซึ่งจะได้จัดขึ้นในวันที่ 15 กันยายน 2561 ณ สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีทีม 1 นำโดยนายศรณรงค์ ชูรักษ์ นายอำนวยวิทย์ สำเภา และนายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่งได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท


ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เปิดเผยว่า คณะนิติศาสตร์ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในคณะ ระหว่างคณะ หรือระหว่างหน่วยงานภายนอก เสมอมา ด้วยมุ่งเน้นใ้ห้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้รับประสบการณ์ และเสริมสร้างความแข้มแข็งในด้านวิชาการ เป็นสำคัญ