ยลโฉม ‘ดาว-เดือน’ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2019

ดาว-เดือน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการประกวด ‘ดาว-เดือน’ เพื่อค้นหาตัวแทนประกวด ดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยพัฒน์


วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2562 อาจารย์กิตติพิชญ์ โสภา รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมการประดาว-เดือน และนายสุภัทรชัย ทรัพย์รุ่ง นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี

สำหรับผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 10 คน แบ่งเป็นผู้เข้าประกวดดาว 4 คน และผู้เข้าประกวดเดือน 6 คน

ผลการประกวด  รางวัลชนะเลิศ T4 น้องเอิร์น นางสาวอินทุอร นิลพัฒน์ เป็น ดาวคณะ และ N4 น้องน็อต นายอรรถศิลป์ นาครอด เป็น เดือนคณะ


โฉมหน้าของผู้เข้าประกวดดาว-เดือน  10 คน ประกอบด้วย

#N1 บอส นายพัทธนันท์ เรืองสวัสดิ์

#N2 ก้อง นายก้องกิดากร เชื้อกูลชาติ

#N3 โค๊ส นายพรชัย ธรรมฤทธิ์

#N4 น็อต นายอรรถศิลป์ นาครอด

#N5 กีตาร์ นายสิริโชค สมภัคดี

#N6 ฮาเลย์ นายอิทธิพล สุวรรณรัตน์

#T1 ครีม นางสาวปวีณ์สุดา จิตนิยม

#T2 น้ำเพชร นางสาวิชชุดา ลีละพงศ์วัฒนา

#T3 แซนดี้ นางสาวนภัสสร พรมทอง

#T4 เอิร์น นางสาวอินทุอร นิลพัฒน์