คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรมวันรพี “ไปศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ กับไปศาล แบบไหนหรอยหวากัน”

คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรมวันรพี ระหว่างวันที่ 1 – 7 สิงหาคม 2565 ขอเชิญ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วมและชมการแข่งขัน “โต้วาทีกฎหมายโดยใช้ภาษาถิ่น” ในญัตติ “ไปศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ กับไปศาล แบบไหนหรอยหวากัน” ✅คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1) ประเภททีมๆละ 3 คน 2)เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์(ไม่จำกัดชั้นปี) 3)มีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ⭕️กำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 09.00 น. ณ ห้องราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ⏺เงินรางวัล 🥇ชนะเลิศ 1 ทีม เงินรางวัล 3,000 พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 🥈รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 ทีม เงินรางวัล 2,000 พร้อมเกียรติบัตร 🥉รองชนะเลิศอันดับสอง 2 ทีม เงินรางวัลทีมละ 500 พร้อมเกียรติบัตร