คณะนิติศาสตร์ มรส. #รับสมัครนักศึกษาทุนนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2565

ทุน
คณะนิติศาสตร์ มรส. รับสมัครนักศึกษาทุนนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2565 คัดเลือกนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน 🌟ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการระดมทุนการศึกษาในกิจกรรม 19 ปี ก้าวไปด้วยกัน 99 บาท ร่วมสร้างขวัญเพื่อน้องๆของเรา เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คณะนิติศาสตร์จึงกำหนดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ✅นักศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครเพื่อขอรับทุนได้ที่ สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์ 🔺มอบทุนการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2565 “วันรพี” ในกิจกรรมสัปดาห์วันรพี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย