คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สำรวญ ไชยพงษ์

คณะนิติศาสตร์ มรส. #ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สำรวญ ไชยพงษ์ มารดา รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์
▪️เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ วัดห้วยคราม ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.จิตรดารมณ์ รัตนวุฒิ ประธานหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต ผู้บริการ คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่สำรวญ ไชยพงษ์ มารดา รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
▪️ทั้งนี้ จะมีการสวดอภิธรรมคุณแม่สำรวญ ไชยพงษ์ กระบี่ ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 ตุลาคม 2565 และกำหนดฌาปณกิจในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565