นิติศาสตร์ มรส.ร่วมแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เสียชีวิต

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บ้านเกาะมุกด์ ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินทางไปแสดงความเสียใจและให้กำลังใจกับครอบครัวของนายณัฐภัทร รื่นโยธา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ พร้อมแจ้งสิทธิให้ผู้ปกครองทราบกรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองยื่นเอกสาร เพื่อใช้สิทธิต่อไป
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
#คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “สถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดีเพื่อสังคม และมีทักษะเป็นวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”