มรส. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5

REGIS NEWS
📌มรส. ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5
กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
📌รับสมัครวันที่ 6-28 มีนาคม 2566
https://admission.sru.ac.th/2566/?p=854