ร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์

วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ วัดธรรมบูชา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์ทศพร จินดาวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เพื่อแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยกับครอบครัวของผู้เสียชีวิต