คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล มณีฉาย

ยินดี

คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤมล มณีฉาย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนิติศาสตร์
ได้รับรางวัล “เหรียญทอง” 

จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น