คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเป็นกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง ต.ปากหมาก อ.ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
บริการวิชาการ

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างเยาวชนสู่พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยางโพรง  และมีนักเรียนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตยและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคลองวายร่วมด้วย นักเรียนทุกคนต่างให้ความสนใจและสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการฟังการสัมนากฎหมายเรื่องสิทธิและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดี
บริการวิชาการ

นางสาวธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์  เปิดเผยว่า ฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ต้องขอบคุณครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้ง 3 โรงเรียนโดยเฉพาะครูใหญ่รร.ตชด.บ้านยางโพรงที่ให้การต้อนรับอย่างดีเป็นโรงเรียนที่ถือว่าเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพราะมีพืชผักทุกชนิดรวมทั้งผลไม้ครบครัน ขอบคุณนู๋ตาที่พาเยี่ยมชมนะคะและขอบคุณวิทยากรจากสภาทนายความและคุณนัฐพร ชูเพชร นักจัดรายวิทยุช่องสสวท.สุราษฎร์ธานี ที่มาให้ความรู้นักเรียน และขอบคุณพี่ๆนักศึกษาพี่ตั้ม พี่มุก พี่เนเน่ พี่ออยที่ไปให้ความบันเทิงและสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆนะคะ
บริการวิชาการ บริการวิชาการ บริการวิชาการบริการวิชาการ บริการวิชาการ บริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ บริการวิชาการ