คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอเชิญ นศ.นิติศาสตร์ทุกชั้นปี เข้าร่วม “ตอบปัญหาทางกฎหมาย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค

ตอบปัญหากฎหมาย
       คณะนิติศาสตร์ มรส. #ขอเชิญ นักศึกษานิติศาสตร์ทุกชั้นปี #เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน “ตอบปัญหาทางกฎหมาย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกเพิ่มทักษะเป็นนักกฎหมายภาคปฎิบัติ
✅คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 1) ประเภททีมๆละ 2 คน 2)เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์(ไม่จำกัดชั้นปี) *สามารถสมัครได้ที่หน้าห้องแข่งขัน และทางระบบออนไลน์
⭕️กำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เริ่มเวลา 16.00 น. ณ ห้องราชาวดี LAW203 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
⏺รางวัล
🥇ทีมชนะเลิศ 1 ทีม เงินรางวัล 1,500 พร้อมเกียรติบัตร
🥈ทีมรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 ทีม เงินรางวัล 1,000 พร้อมเกียรติบัตร
🥉ทีมรองชนะเลิศอันดับสอง 1 ทีม เงินรางวัล 600 พร้อมเกียรติบัตร
🏅รางวัลชมเชย 2 ทีม เงินรางวัลทีมละ 400 พร้อมเกียรติบัตร
*ทุกทีมที่เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตร