ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 -16:00 น.


Big Cleaning Day

Leave a Reply