บริจาคโลหิต

มรส.ชวนรวมใจ บริจาคโลหิต เติมรัก ให้เต็มยูนิต ต่อชีวิต ด้วยโลหิตของคุณ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องโถง หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เติมรัก ให้เต็มยูนิต ต่อชีวิต ด้วยโลหิตของคุณ