ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ นิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ ๑๐

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่นที่ ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นั้น บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต ในวัน เวลา สถานที่ และวันประกาศผลสอบตามรายละเอียด ดังนี้
exlaw10