คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์
คณะนิติศาสตร์ มรส. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
       เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 – 08.30 น. ณ บริเวณหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงค์และสามเณร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565