คณะนิติศาสตร์ มรส. เปิดรับจองชุดครุยสำหรับบัณฑิตคณะนิติศาสตร์

ชุดครุย

Congratulations บัณฑิตคณะนิติศาสตร์

🔺บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 – 2562
🔴สามารถมาจองชุดครุยได้ที่สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ( จ – ศ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
🔹ค่าจองคนละ 100 บาท สามารถจองแทนได้ ใช้ข้อมูล ชื่อ-สกุล น้ำหนักและส่วนสูง
🔷สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 077-913378