นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษา

นิติศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประกวดเทียนพรรษา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรส.จัดพิธีสมโภชเทียนพรรษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นตำบลขุนทะเล พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคณะเข้าร่วม ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประกวดเทียนพรรษาในครั้งนี้คณะนิติศาสตรได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม โดยตั้งขบวนเทียนพรรษา บริเวณถนนหน้าอาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์
[cs_video column_size=”1/2″ video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=HJiUzKnWlLU” video_width=”500″ video_height=”250″][/cs_video]

ดูภาพกิจกรรมผ่านทาง facebook