คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรม การแสดงว่าความในศาลจำลอง เรื่อง “ให้รักพิพากษา” เนื่องในงานสัปดาห์วันรพี 65

ให้รักพิพากษา
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรม การแสดงว่าความในศาลจำลอง โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เรื่อง “ให้รักพิพากษา” เนื่องในงานสัปดาห์วันรพี 65
      เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในเปิดกิจกรรม #การแสดงว่าความในศาลจำลอง เนื่องในงานสัปดาห์วันรพี65 เรื่อง “ให้รักพิพากษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
      โดยการแสดงว่าความในศาลจำลอง โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เรื่อง “ให้รักพิพากษา”ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมแสดงด้วย ได้แก่
🔹นายเกรียงศักดิ์ รอดพันธุ์ชู ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹นายเชิดชาย บัวเพชร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
🔹ทนายนพพร หนูแก้ว เลขาสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยผ่านการคัดกรองและดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการติดต่อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว