ไลฟ์สดนิติศาสตร์ มรส. น้อมรำลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” 7 สิงหาคม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมวันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเกี่ยวกับรายละเอียดของการจัดงานวันรพีในครั้งนี้และความเคลื่อนไหวต่างๆของคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งยังมีรุ่นพี่แนะเคล็ดลับการสอบติดเนติบัณฑิตไทยที่ใช้ระยะเวลาในการสอบเพียงครั้งเดียว และชมเหตุการณ์จำลองการพิพากษา ของศาล ที่ตัดสินคดี ตอน “ผัว 2018”ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

นิติศาสตร์ มรส. น้อมรำลึก … พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” 7 สิงหาคม 🙏🏻✨ —————//—————พร้อมรุ่นพี่แนะเคล็ดลับการสอบติด…>>>เนติบัณฑิตไทย<<<…ที่ใช้ระยะเวลาในการสอบเพียงครั้งเดียว และชมเหตุการณ์จำลอง … การพิพากษา ของศาล ที่ตัดสินคดี ตอน “ผัว 2018”:ณ ห้องศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์

โพสต์โดย สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2018