นศ.นิติศาสตร์ มรส.จัดละครเวที”มนต์รักนักกฎหมาย”เน้นกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก

มนต์รักนักกฎหมาย

ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวเปิดการแสดงละครเวที เรื่อง มนต์รักนักกฎหมาย ซึ่งแสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ผศ.นนทชัย โมรา กล่าวชื่นชมนักศึกษาที่สามารถวางแผน เขียนบทละคร หาตัวนักแสดง กล้าคิด กล้าแสดงออก เพราะการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยในห้องเรียนปัจจุบันมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในส่วนของการทำงาน 100 เปอร์เซ็นต์เสียแล้ว แต่การที่นักศึกษาสามารถที่จะคิด ตัดสินใจและกล้าแสดงออก นี่คือ ความงดงามของชีวิตจริงๆ กิจกรรมแบบนี้จะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้โลกได้และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดให้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้น