ถวายเทียนพรรษา

นิติศาสตร์ มรส.สืบสานงานบุญเข้าพรรษาร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษา ณ วัดภูธรอุทิศสิทธิราม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดภูธรอุทิศสิทธิราม

ถวายเทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำบุคลากรและนักศึกษานิติศาสตร์ร่เข้าร่วมสืบสานงานบุญเข้าพรรษาร่วมพิธี ถวายเทียนพรรษาจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนตำบลขุนทะเล ณ วัดภูธรอุทิศสิทธิราม

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดภูธรอุทิศสิทธิราม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดภูธรอุทิศสิทธิราม

โพสต์โดย Law.SRU เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2019

ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา
ถวายเทียนพรรษา

ดูภาพกิจกรรม เพิมเติม