คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์จัดพาเหรดนักกฎหมายร่วม“ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14”

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะของนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
“ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14” ระหว่างวันที่ 4 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14 ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 14

 ดูรูปกิจกรรม ผ่านทาง facebook