สรงน้ำ

นิติศาสตร์ มรส.ร่วม สรงน้ำ หลวงพ่อพุทธโสธรและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ 2562


ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม สรงน้ํา หลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ณ ศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมสรงน้ําหลวงพ่อพระพุทธโสธรและรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย ในเทศกาลสงกรานต์ วัน 10 เม.ย. 62 โดยมีแขกผู้มีเกรียติจากหน่วยงานรอบมหาวิทยาลัย อาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษา มาร่วมสรงน้ำหลวงพ่อพระพุทธโสธร ร่วมทำบุญใหญ่อันเป็นประเพณีของชาวราชภัฏสุราษฎร์
ชมภาพกิจกรรมผ่านทาง facebook