ประกาศผล สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562

สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผลการ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562

1.หน่วยงานราชการต่างจังหวัด
2.หน่วยงานราชการในจังหวัด
3.สำนักงานทนายความ
[pdf-embedder url=”https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/2.Government-agencies-in-the-province.pdf” title=”2.Government agencies in the province”] [pdf-embedder url=”https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/1.Information-of-internships-62-provincial-agencies.pdf” title=”1.Information of internships-62-provincial agencies”] [pdf-embedder url=”https://law2.sru.ac.th/wp-content/uploads/2019/04/3.law-firm.pdf” title=”3.law firm”]