ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย

ไฟฟ้าในพื้นที่ดับ

ชาวบ้านบ้านต่อเรือ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มาขอความช่วยเหลือให้ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ประสานกับการฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช ช่วยเหลือกรณีที่ไฟฟ้าในพื้นที่ดับและกระชากบ่อย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560
การให้ความช่วยเหลือ

ศูนย์ช่วยเหลือติดต่อประสานงานการไฟฟ้าภาค (จ.นครศรีธรรมราช) ตอนนี้มีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย