คณะนิติศาสตร์ มรส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ “ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

รับสมัครนักศึกษาใหม่

          คณะนิติศาสตร์ มรส. รับสมัครนักศึกษาใหม่ “ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม
     หลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทของคณะนิติศาสตร์ สำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ที่มีความสนใจในเรื่องกระบวนการยุติธรรม #ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษา ปริญญา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.)”
       ลิงค์ ใบสมัคร สามารถคลิกแล้วสมัครทางออนไลน์ได้เลย https://forms.gle/7rsSPikv51tFevgy5 
ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทร 077 913 378