คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วม ปลูกป่า พระบารมี ระยะที่ 3 เพิ่มพื้นที่สีเขียว

ปลูกป่า
คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมปลูกผืนป่าพระบารมี ระยะที่ 3 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปราเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีและตะเคียนทอง ในโครงการผืนป่าพระบารมี ระยะที่ 3 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปราเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 200 ต้น โดยจะมีการจัดกิจกรรมทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565 รวม 1,400 ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ตำบลขุนทะเล