ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี

กิจกรรมวันรพี

ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561
ภาคเช้าเริ่มตักบาตร 07.00 น.
– ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าคณะนิติศาสตร์
– พิธีวางพานพุ่มและถวายสดุดีพระองค์เจ้ารพีฯ ด้านหน้าคณะนิติศาสตร์
– การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ห้อง LAW306
ภาคบ่าย เริ่มแสดง 13.00 น.
– การแสดงศาลจำลอง โดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ห้องศาลจำลอง  ตอน ผัว 2018